Nordisk skogsromantik


En fördjupning i mossornas värld

Nordisk skogsromantik #1.

Komposition med vitmossa och cypressfläta.

167cm x 110cm

Nordisk skogsromantik #2.

Björndjur (Milnesium doyère) vs hjuldjur (Lecane inermis).

156 x 156 cm

Nordisk skogsromantik #3.

Mark Rothkos skogspromenad.

110 x 150 cm

Fabeldjur


- SF-monstren invaderar textilhistorien

Postkamouflage


- kamouflagemönster och traditionella textilmönster

”Vertical lizard pattern” som användes av Shahen av Irans kejserliga vaktstyrka + Traditionellt kurdiskt mattmönster från Sanandaj i nordvästra Iran. 157 x 280 cm, filt.

Professor Eine Svensks arbete

om

Den svenska filtmattans historia


baserat på Torborg Odners och

Ankaralı Ebrüs samlingar

Ålgården, Borås, 2010


"Professor Eine Svensks arbete om den svenska filtmattan baserat på Torborg Odners och Ankaralı Ebrüs samlingar" är en installation i form av en fiktiv museieutställning som påbörjades 2004 och som sedan kontinuerligt utökats och reviderats. Installationen består av ett tiotal filtmattor, teckningar, akvareller, podier, glasmonter och en formellt hållen text. I berättelsen korsas mönster av internationellt ursprung med mönster och symboler vi upplever som svenska, allt placerat i en gedigen och väl underbyggd historisk kontext. Syftet är att på ett visuellt lustfyllt sätt presentera en öppen bild av svenskhet, genuinitet och ursprung. Glappet mellan den seriösa utformningen och den fiktiva berättelsen rymmer en hel del absurditeter. Genom sina fiktiva huvudpersoner för installationen även en diskussion kring genus och konst kontra hantverk.


Tillverkning av ”Våmhusmattan” 2016:

https://www.youtube.com/watch?v=Up8d1MnutJg